GIA CÔNG SỮA

GIA CÔNG SỮA

Gia công sản xuất sữa : Trách nhiệm và vai trò của Công Ty chuyên Gia Công Sản Xuất Sữa cho doanh nghiệp khác là gì? Trách nhiệm của Công ty Chuyên gia sau đây được tạm gọi ngắn gọn là dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện sau đây :

+ Thực hiện dầy đủ các cam kết hợp đồng với đối tác

+ Tư vấn về qui trình sản xuất trong quá trình cho đối tác.

+ Tư vấn về chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình gia.

+ Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng khi gia công cụ thể là tiêu chuẩn GMP . Tiêu chuẩn quy trình sản xuất sữa bột ISO 22 000 :2005….đặc biệt là quản lý yếu tố và tác nhân đầu vào trong giây chuyền (nguyên liệu  , qui trình , công nghệ , con người…) . Loại bỏ các yếu tố bất lợi ở đầu ra trong quá trình gia công sản xuất sữa ( bảo quản , vận chuyển , data về mặt hàng cạnh tranh… )

Gia công sản xuất sữa : Trách nhiệm của doanh nghiệp, thương nhân khi sử dụng dịch vụ theo các tiêu chí sau :

+ Cung cấp thông tin, nguyện vọng – ý tưởng – mong muốn cho đơn vị .

+ Ký kết hợp đồng và thực thi theo hợp đồng đã được thống nhất giữa hai bên và sử dụng dịch vụ.

+ Cung cấp các phản hồi từ thị trường về chất lượng mặt hàng, tính cạnh tranh của sản phẩm . Nhằm hỗ trợ công ty cung cấp sử dụng dịch vụ nâng cao chất lượng mặt hàng, tăng tính cạnh tranh … cũng như loại bỏ sự việc không phù hợp trong quá trình hợp tác

+ Đưa ra kế hoạch sản xuất lô sản phẩm tiếp theo , hoặc thay đổi điều khoản trong hợp đồng để phù hợp với tình hình và xu hướng chung , đảm bảo quyền lợi song phương , đảm bảo khả năng hợp tác và phát triển lâu dài .

Gia công sản xuất sữa : Các tiêu chí về đơn vị cung cấp dịch vụ .

+ Văn hóa hợp tác : Có văn hóa trong hợp tác chi tiết , rõ dàng , và nhất quán.

+ Tiêu chuẩn nền tảng : Có các tiêu chuẩn đáp ứng được áp dụng là tiêu chuần GMP ( thực hành sản xuất tốt )  và tiêu chuẩn ISO 22 000 : 2005 (Tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn thực phẩm)

+ Hệ thống máy móc tự động , tính chính xác của máy móc cao

+ Hệ thống phòng kiểm nghiệm đáp ứng được yêu cầu thực thi GMP và ISO 22 000 : 2005

Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp:

+ Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra mặt hàng nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra;

+ Giao sản phẩm cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;

+ Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và mặt hàng tạo ra;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp mặt hàng không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên thuê cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên thuê.

+ Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên thuê sau khi hoàn thành hợp đồng.

Bên nhận gia công có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên thuê giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;

+ Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên thuê, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên thuê;