01 Tháng Mười Hai 2021 03:12

Hợp tác với chúng tôi

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTASUN

Hợp tác với chúng tôi

Sản phẩm đại diện:

 

Sữa nghệ lon 450g

Sữa nghệ hộp 5 gói

 

2. CÔNG TY TNHH MARSEILLE PHÁP 

Hợp tác với chúng tôi

Sản phẩm đại diện:

Milk Maxcare Bon

Milk Maxcare Diabet

Milk Maxcare Mama

Milk Maxcare One

Milk Maxcare Baby

Milk Maxcare Gold

3.  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALTOKA

Hợp tác với chúng tôi

Sản phẩm đại diện:

ZenMilk Z50

ZenMilk Z100

ZenMilk Z200

ZenMilk Z300

ZenMilk Z500

ZenMilk Z700