Hợp tác với chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTASUN

Sản phẩm đại diện:

 

Sữa nghệ lon 450g

Sữa nghệ hộp 5 gói

 

2. CÔNG TY TNHH MARSEILLE PHÁP 

Sản phẩm đại diện:

Milk Maxcare Bon

Milk Maxcare Diabet

Milk Maxcare Mama

Milk Maxcare One

Milk Maxcare Baby

Milk Maxcare Gold

3.  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALTOKA

Sản phẩm đại diện:

ZenMilk Z50

ZenMilk Z100

ZenMilk Z200

ZenMilk Z300

ZenMilk Z500

ZenMilk Z700