Tư vấn công thức, sản xuất mỹ phẩm

Tư vấn công thức, sản xuất mỹ phẩm

Để sản xuất mỹ phẩm chuyên nghiệp và lâu dài, bạn cần một trong các tiêu chuẩn: cGMP-ASEAN, cGMP-WHO, và ISO 22716. Trong đó, cGMP-ASEAN (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được sản xuất trong khu vực ASEAN) là tiêu chuẩn cơ bản nhất.

Các tiêu chuẩn này không phải là đích đến trong sự nghiệp của bạn, mà chỉ là phương tiện để bạn có thể sản xuất mỹ phẩm ở số lượng lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm. Do đó, việc khó khăn nhất trong thực hiện cGMP không phải là vốn đầu tư ban đầu để đạt chất lượng nhà xưởng, mà là việc bạn có thể tuân thủ các điều kiện một cách nghiêm túc, có thể vận hành bền vững hay không. Nói nôm na, đẻ con thì dễ mà nuôi con mới khó.

Từ handmade lên “công nghiệp chuẩn” là một chặng đường gian nan. Bạn có thể thấy số người từ handmade lên được cGMP-ASEAN hiện nay gần như chưa có. Do đó, chúng tôi thiết kế dịch vụ tư vấn này để giúp bạn có một bước đệm. Dịch vụ này hỗ trợ bạn có vận hành cơ ngơi bạn đang có với tác phong của nhà sản xuất quy mô công nghiệp.

Mục đích của gói tư vấn là:

1. Khách hàng sắp đặt được khu vực kho/xưởng theo định hướng cGMP-ASEAN

2. Khách hàng biết cách tạo ra và vận hành các loại văn bản cốt lõi để đảm bảo chất lượng sản xuất và bảo quản sản phẩm, có thể truy xuất thông tin của lô hàng

3. Khách hàng biết tuyển và quản lý nhân sự sản xuất/nhân sự kho